سلام اینم جبران دیروز که نبودمو چیزی نزاشتم در ضمن دوعکس اون وسط هست که از وب لاله ست و از نویسندش یعنی زهرا جان تشکر کردم که گذاشت بزارم تویه وب قبلا میخواست بزاره نتونست من گزاشتم.خدانگهدار تا بعد بای