اگه بچه ها 5پسند با 10 نظر تا قبل از اینکه پارت 10 داستان عشق در یک نگاه رو بزارم ندین کلا داستانش غمناک میشه پوسترشم عوض میشه.

اینا این پایینیه پوستر جدیدش میشه

باور کنین خودم درستش کردم بد در اومد اما بهتر از این نمی شد.

هواستون باشه یکی از چند مورده زیر رو زیر اون پستی که گفتم انجام بدین

تا اینجوری نشه:

اول:10 نظر و 5 پسند

دوم: 13 نظر و 0 پسند

سوم: 0 نظر و25 پسند

خدانگهدار همگی