• کپی بدون ذکر منبع= دذدی
  • ورود هکر ها ممنوع😡
  • در برخی موارد کپی کلا ممنوع
  • فحش و ناسزا در حده کم بیشتر از کم یا سانسور میشه یا پاک میشه
  • توحین به نویسندگان و الزامی به من ممنوع
  • خوشرو و خوش اخلاق باشید