شرایطه نویسنده شدن برای کسی که نویسنده یا مدیر در وبه دیگری نبوده:

  • بیاد گفتینوی سمته راسته وب
  • یک نام کاربری که حروف انگلیسی باشه و از6 تا 16 کاراکتر باشه بده
  • یک رمز عبور که فقط اعداد مجازند از 8 تا 16 کاراکتر به من بده.
  • یک نام انگلیسی تا نویسنده بشه.

و اما برای کسی که نویسنده یا مدیر بوده:

  • بیاد گفتینو نام کاربری و نامی که قبلا وب زده یا نویسنده شده
  • رو دقیق به من بده تا نویسنده شه.

موفق باشید😍