قوانین نویسندگان گل🌹

عکسی که میگذارد از کادره وب نیاد بیرون.

هر پستی که میزاره عنوان داشته باشه.

نظرات رو تایید کنه و پاسخشون رو حتما بده.

خوش رو خوش اخلاق باشه.

به عرض و طوله و غیره ی عکس کاری نداشته باشه فقط پذیرش رو بزنه.

عکسی که میگذارد مرتب و منظم باشد.

اموزش نویسندگی در بلاگیکس(یک دکمست که در پست ابدیه وبه خودمه)رو کامل مطالعه کنه

قانون جدید:منحرفی در حده بوسه یا اخ زیره دلم درد میکنه چون بلاگیکس وبو فیلتر میکنه

موفق باشید