بچه ها بخاطر اینکه بعضی ها نمیدونن 

شخصیت رمانه سفر به دیار عشق چیه

دوباره میگم 

ترنم:مرینت

سروش:آدرین

سیاوش:برادر آدرینه

سها:خواهر آدرین 

بنفشه:آلیا 

شخصیت هاشون اینه