🖤🖤

نگاهم مدام روی نوشته های سنگ قبرش میچرخه… هیچ کدوم از نوشته ها مثله این دو کلمه ایتم نمیکنند… ترنم مهرپرور

 

زیر لب زمزمه میکنم: ترنم

 

نگاهم رو همین نوشته ثابت مونده

 

دیگه مطمئنم ترنم بیگناه بود… دیگه مطمئنم بی گناه کشته شد… دیگه مطمئنم همه ی اینا زیر سر اون منصوره…

 

-ترنم…

 

 

-خانمی….

 

 

-جوابمو بده گلم… تو رو خدا فقط همین یه بار… به خدا این بار باورت میکنم… این دفعه به حرفات گوش میدم… این دفعه تنهات نمیذارم

 

سیاوش: سرو…..

 

با داد میگم: چیه؟… حماقت من دیدن داره… روزی هزار بار گفت بی گناهم به حرفاش توجهی نکردم… الان که افتاده سینه ی قبرستون تازه دارم به حرفاش میرسم

 

اشک تو چشمای سیاوش هم جمع میشه

 

-آره… گریه کن… حالا حالاها همه باسد گریه کنیم… تا عمر دارم خودم رو نمیبخشم

 

اشکام از گونم سر میخوره روی سنگ قبر میریزه

 

-روز آخر هم نذاشتم حرف بزنه… روز آخر داشت همه چیز ر میگفت ولی باز هم نذاشتم بگه

 

اشکان: سروش بهتره بریم

 

بی توجه به حرف اشکان ادامه میدم: نگاهش حرف از رفتن داشت ولی اون لحظه درکش نمیکردم… مثله خیلی از روزا که درکش نکردم… که تنهاش گذاشتم… که تسلیم حرف شماها شدم…

 

«تمام این چهار سال منتظرت بودم که برگردی»

 

به سنگ قبر خیره میشمو با بغض ادامه میدم

 

-ببخش که تمام این چهارسال منتظرم موندی و من برنگشتم… ببخش ترنمم… ببخش خانمم… دیگه برام مهم نیست بقیه چی میگن… مهم نیست همه تو رو گناهکار بدونند… این سنگ قبر نشونه ی پاکیه توهه… نشونه بیگناهیت… این دفعه ساکت نمیشینم… تا پای جونم برای اثبات بیگناهیت تلاش میکنم… همونطور که تو تا پای جونت ر رفت واستادی من هم میمونم

 

سیاوش با چشمهای سرخ شده میگه: سروش تو حالت خوب نیست تو رو……….

 

-سیاوش هیچی نگو… فقط تنهام بذار…

 

سیاوش: سر…..

 

-خستم کردی لعنتی… چیه؟… چی از جونم میخوای؟… الان دیگه هیچی آرومم نمیکنه

 

با بغض ادامه میدم: هیچی…

 

اشکان دستش رو روی شونه ی سیاوش میذاره و با سر بهش اشاره میکنه ساکت بشه… سیاوش با چشمای همیشه غمگینش بهم زل میزنه و دیگه هیچی نمیگه

 

نگامو از سیاوش میگیرم… به سنگ قبر خیره میشمو با لحن غمگینی میگم: خانمی عجیب دلتنگتم… دلتنگهمه ی وجودت… دلتنگ شعرات… دلتنگ چشمات… دلتنگ چشمهای غمگینت… دلتنگ خندیدنات… هر چند سالهاست که دیگه خندت رو ندیدم… ایکاش شب آخر بیشتر نگات میکردم… بیشتر بغلت میکردم… بیشتر باهات حرف میزدم… بیشتر باهات میموندم… ایکاش این روزای آخر اینقدر اذیتت نمیکردم… چه سخته که خودت رفتی و من رو اینجور ماتم زده توی این دنیای خاکی بر جای گذاشتی… خیلی سخته ترنم… خیلی

 

چه زود رفتی خانمی… چه زود پرپر شدی… چه زود دنیامون از هم پاشید… هر چند ۴ ساله که دنیامون از هم پاشیده

 

«خسته ام سروش… خیلی زیاد… هم خسته ام هم سردمه… الان فقط دلم یه خواب راحت میخواد… »

 

بی توجه به اطرافم روی زمین خاکی نشستم… یادآوری حرفای ترنم بدجور عذابم میده… ایکاش کمکش میکردم… ایکاش همون چهار سال پیش که اومد دم شرکتو گفت سروش هیشکی باورم نمیکنه باورش میکردم… ایکاش به اشکاش بها میدادم…

 

-الان راحتی خانمی… جات خوبه… دیگه سردت نیست… تنهایی نمیترسی؟

 

با لبخند تلخی ادامه میدم: هر چند خیلی وقته تنها بودی… تنهای تنها… حق با طاهر بود تو خیلی تنهاتر بودی من حداقل خونوادم رو داشتم ولی تو هیشکی رو نداشتی…

 

اشکان بغلم میشینه و دستش رو روی شونم میذاره

 

اشکان: سروش اینقدر بی قراری نکن

 

صورتم رو که از اشکهام خیسه خیس شده با دست پاک میکنمو میگم: نگو اشکان… این رو نگو… این بی قراری ها دست من نیست… دیگه هیچی دست من نیست… نه اختیار اشکام با منه نه اختیار دل شکسته ام… دلم هوای رفتن داره… روز آخر فقط تو چشمام زل زده بودو بهم نگاه میکرد… حالا میفهمم که فهمیده بود… حالا میفهمم که فهمیده بود رفتنیه… انگار داشت یه دل سیر نگام میکرد… عشق تو چشماش بیداد میکرد ولی من باز هم باورش نکردم… باز هم با زخم زبون دلش رو شکستم… اشکان یه چیزی بهم میگه اون بیگناهه… این دفعه دیگه کوتاه نمیام… این دفعه میخوام همه ی اون کوتاهی ها رو جبران کنم… نه به خاطر خودم… نه به خاطر خونوادم فق و فقط به خاطر ترنم… ترنمی که رفت که تنهام گذاشت که بدترین مجازات رو برام انتخاب کرد

 

تو ذهنم حرفای شب آخرش تکرار میشه

 

«میخوام اینجور به ماجرا نگاه کنم…که سهم ما از همدیگه فقط و فقط جدایی بود… هر چند این جدایی برای من سخت ترین بود ولی خوشحالم برای تو نتیجه ی خوبی رو به همراه داشت»

 

اشکم با شدت بیشتری از چشمام سرازیر میشه

 

«حالا معنی این جمله رو میفهمم که میگن هیچ کاره خدا بی حکمت نیست… جدایی من از تو واسه هیچکس هم نفعی نداشته باشه واسه ی تو سرشار از عشق بود… خیلی خوشحالم که تونستی به عشق واقعیت برسی»

 

-ببخش ترنم… من رو ببخش… بخاطر همه دروغایی که اون روز توی شرکت بهت گفتم… شرمندتم خانمی

 

حق با تو بود… چشمای تو عاشق بود… نمیدونم حقیقت ماجرا چی بود… نمیدونم دلیل انتخابت از اول چی بود ولی از یه چیز مطمئنم به هر دلیلی که انتخابم کردی عاشق شدی… عاشق من… عاشق منه خودخواه.. منی که در بدترین شرایط ترکت کردم… تنهات گذاشتم… اشکات رو در آوردم… حتی بعد از ۴ سال هم عاشق بودی… باز هم عاشق من… آره عاشق من موندی و عذاب کشیدی ولی من باز هم ازت گذشتم… به بخاطر خودم… به خاطر غرورم… به خاطر خونوادم… به خاطر ترانه… چه خودخواه شده بودم… چه خودخواه شده بودم که فکر میکردم همه ی این عذابها حقته… حالا که فکر میکنم میبینم حق تو این نبود… حتی اگه اشتباهی هم کرده بودی باز هم حقت این نبود… ایکاش درکت میکردم تا امروز درکم کنی خانمی… تا امروز با ناله های من دلت به رحم بیاد و از خواب آرومت بیدار بشی… بیدار بشی و بگی سروش تموم شد… همه ی این کابوسا تموم شدیه قطره بارون روی گونه ام میریزه… به آسمون نگاه میکنم…

 

زمزمه وار میگم: این هم همدم همیشگیت… دوست روزهای تنهاییت… تو این روز هم تنهات نذاشت

 

قطره های بارون آروم آروم سنگ قبر رو خیس میکنند

 

اشکان: سروش بهتره بریم

 

با لبخند تلخی میگم: کجا؟… دیگه کجا رو دارم برم؟… از امروز به بعد هیچ جایی تو این دنیا آرومم نمیکنه… هیچ جا

 

آهی میکشمو سرم رو به سمت سنگ قبر میبرم… آروم بوسه ای به سنگ سرد میزنمو سرم رو روی سنگ میذارم

 

زیر لب زمزمه میکنم: آروم بخواب عشقم… آرومه آروم بخواب… دیگه راحت شدی… دیگه هیچکس بهت کاری نداره… دیگه زور هیچکس بهت نمیرسه… نه من… نه طاها… نه طاهر… نه پدرت… نه به اون به اصطلاح مادرت… از دست همگیمون خلاص شدی

 

یاد سوالش میپرسم… سوالی که الان ته دلم رو آتیش میزنه… اشکهای من با بارن ترکیب میشنو خاطرات ترنم رو برام زنده میکنند…« میشه خوشبخت بشی؟»

 

-نه ترنم نمیشه… حالا میفهمم که بدون تو نمیشه؟… چه دیر فهمیدم… ایکاش همون شب… توی همون اتاق… در همون لحظه های دلتنگیت