خبر بد

16:28 1400/04/31 - ☯️Devil☯️

در مورد قسمت هفدهم فصل چهار

ممکنه الیا مرینت دشمن بشن😑😂

چون کت دستشو حالت قلب گرفت برای الیا، بغلش کرد

اون لحظه نینو حسودیش شد ناراحت شد و شرور شد

با آدرین قهر کرد و......

کلاً نمد

فاز جرمی و توماس معلوم نی

امشب میرم به خوابش و از ترسش میکشمش 😡

اخه الینوار؟ من آدریگامی رو بیشتر دوست دارم!

بابا لیدینوار نخواستیم! إدرینت نخواستیم! لیدیرینی نخواستیم!

اما حداقل آدریگامی بهتر الینوارههههههه!!!!!

تورو خدا از مریکتتتتت نگذرید

آلیااااااااااا میکشمتتتتتتت

مرینت خیلی بدییییی کت رو هم فتح کردننننن، اما مرینت! زرنگ باش هم نینو رو نجات بده هم خودتووووو

 

یا آسونش

إدرین با الیا

مرینت با نینو

😁😐😐😁😐😐😁😐😐😁

جون من اینجوری نیگا نکن من

باشه باشه

توماسسسسسسسسسسسس، یا همین الان مریکتی میکنیش یا ج*ر*ت میدمممممممم

فارسی 

Thomas,I'll either take it right now or I'll jarring you

انگلیسی

Thomas, je vais soit le prendre tout de suite, soit je vais vous ébranler.

فرانسوی

توماس، أنا إما أن أعتبر الآن أو أنا سوف التنافر لك. 

عربی

托马斯,我现在要么接受,要么不让你不和谐。

چینی ساده

湯瑪斯,我現在要麼接受,要麼不讓你不和諧。

چینی سنتی

Thomas, jeg tager den enten lige nu, eller også skurrer jeg dig. 

دانمارکی

 

 

توماس شیر مادرت یا شیر پدرت رو حلالت نمیکنم اگه مریکتی نشه 😑🤨

حالا مثل بچه خوب برو مریکتیش کن 

 

 

خب خداحافظ 😇😇