بچه ها یک سوال دارم😁

 

 

 

 

نویسنده پسر اینجا هست؟😐

 

 

 

یا اصلا نداریم؟🤨