سوال؟؟

12:20 1400/06/11 - دیانا

بچه ها یک سوال دارم😁

 

 

 

 

نویسنده پسر اینجا هست؟😐

 

 

 

یا اصلا نداریم؟🤨