سلام بچه ها 🖤

 

خوبید 💕

 

 

من مامان بزرگم کرونا گرفته بود

 

 

امروز فوت کرده

 

 

منم تو شوکم حالماصلا خوب نیسته

 

اگه رمان و دیر دادم ناراحت نشین