🌷برو به جهنم عشقم 🌷

13:46 1400/07/22 - ☯️Devil☯️

سلاممممممممممم، این داستان رو خودم نابود مردم😂

 

 

 

برین ادامه مطلب 

 

م. جیغغغغغغغغغغغغغغغ 

*و   وی از خواب پرید*

هه هه هه چه کابوس بدی بوددددددددددددد 

م. سلام من مرینتم و.....

ما. مرینتتتتتتتت بدو دانشگاه دیر شد

م. اومدمممممممممممم، من مادرم عاشق کارتون میراکلس بود بخاطر همین من اسمم مرینته، چند وقتیه که از ترس کت بلانک و عاقبت زندگی مرینت بشه..... خب من یه چیزم مثل مرینت واقعیه، من خوابالو عم، اومدممممممممممممممم

 

 

 

 

 

 

 

 

در دانشگاه. 

 

م. لوکاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ل. جانم چیشده؟

م. برام بستنی بگیررررررررررر

ل. تو دانشگاه؟

م. بعد دانشگاه

آ. سلام چطورینننننن رفقاااااااااااا

م. سلاممممممممممم بر عشق مننننننننن

آ. زهر مار، 

م. تو سرت

آ. تو دلت

م. بچه بغلت

آ. زنت بغلت

م. تو خونته

آ. آرههههه 

ل. تورو خدا بس کنید، شما دوتا دختر خیلی رو مخینننن

مرینت. به منچه آدریانا شروع کرد( اول کاری آدرین؟ نچ نچ)

آ. مرینت جون من بیا خونم امشب بمون، چون ماریان هم میاد 

م. توروخدا ول کن آدریانا، تو بجای اینکه با ماریان که عروستونه صمیمی باشی با من صمیمی شدی ها

آ. چه عروس چه خواهر عروس، تو خواهر زن داداشمی

( من. اوه اوه اوضاع خیط شد🏃🏃الفرارررررررررررر)

م. جهنم میام خونتون

( کپی از گیسو کمند سکانس : یوجین. جهنم میبرمت فانوس رو ببینی👉👉👉😂)

آ. یسسسسسس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در خانه آدرین اینا

 

 

 

 

 

 

آدرین. داشتم کارای شرکت رو انجام میدادم که یهو آدریانا پیامک داد بیا دنبالمون، از کلمه دنبالمون خوشم نیومد معلوم نیست میخواد دوباره کی رو بیاره خونه😐

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرین. آدریانا!

آ. سلاممممممممممم داداشیییییییییییی

م. سلام آقای آگراست

آدرین. سلام خانم دوپن چنگ( من کرم دارم😂/تاز امروز با دوستم سر شیطان پرستی بودن بی تی اس حرف زدیم اذیت کردنم شروع شده🥺😂😐)

آدرین. سلام خواهر، بیاین

 

 

 

 

 

 

 

بقیش برای بعد ☯️☯️☯️🌷🌷🌷