زندگی دیگ هیچی توش پایدار نیست....(:

 

کوره ها سرد شدن

سبزه ها زرد شدن

خنده ها درد شدن 

 

🥀🙂🖤

 

***

 

دختری که همش انلاینه

 

 همش بیداره 

 

همش شوخه

 

 همش دلش بیرون میخواد

 

 عاشق بارونه 

 

اون از من و تو هم بیشتر درد داره 🙂🖤

 

پــس ارومــش کــن نه داغــون...(:

 

***

 

من و به اون روزایی

 

کـــــــــــهـ

 

نمیشناختمت برگردون بعد برو 💔🙃

 

***

 

نمیدونم شاید از زندگیم

                       

یا شاید خودم خستم.....!؟ 

 

***

 

الان دقیقا همون جاییه که

نه میشه با تو بود

نه میشه بی تو بود....(:

 

***

 

خدایا ما داریم

زندگیمون و خرج پول میکنیم

نه پولمون و خرج زندگی🖤🙂🖐

 

***

 

کجاست! 

کجاست اون ستاره ای شبای من؟!

 

***

 

بعد هر امدنت 

اگ رفتن هست نیا 🙂💔

 

***

 

شبی شاید رها کردم جهان پر اضطرابم را....! 💔

 

***

 

حالم خوب نیست

مث مغروری ک تو جمع میزنه زیر گریه 🖤🙂

 

***

 

قربون دلت برم

ک با دلم نا مهربونه 🙂💔

 

***

 

 

بعضی هاش و خودم ساختم 🥺💔

 

خدانگهدار 🖤🙂

 

*دریا *