بخونید

15:35 1400/08/30 - دیانا

شلام شلا خوفید 

 

 

ببخشید پارت کم بودااا 

 

اجی الهام و اجی نگین اگ خواستین بگین بازم پارت میدم فقط از کم بودنش ناراحت نشین اخه امتحان دارم ببخشید

 

 

فعلا بای ❤