نمیدونم این چیه ولی فکر کنم آدرس گفتینوم هست یکی لطفا پیام بده ببینم هست یا نه 😐😂

GOFTEMAN>elnaz1389