انـــگـــــیــــــزشـــــی 😉❤

شلام شلام 😌❤

 

من اومدم با چند تا جمله انگیزشی 😉💜

 

 

***

 

 

هیچکس نمیتونه ضربه ای محکم تر از زندگی بهت بزنه.

 

اصلا مهم نیست تو چقدر میتونی محکم بزنی،

 

چیزی که اهمیت داره اینه که

 

چقدر میتونی محکم ضربه بخوری و به مسیرت ادامه بدی،

 

اینطوری میتونی برنده بشی.

 

 

***

 

 

در مسابقه شیر با آهو

 

بسیاری از آهو ها برنده می شوند

 

چون شیر برای غذا می دود

 

ولی آهو برای زندگی

 

پس

 

هدف مهمتر از نیاز است

 

 

***

 

میتونی از دور ببینی و حسرت بخوری.

 

میتونی بگی من بدستش میارم و لذتشو ببری.

 

 

***

 

 

هر شکستی یک درس برای حرکت

 

رو به جلو است

 

تو از شکست ها بیشتر از

 

موفقیت هایت درس میگیری

 

اجازه نده شکست متوقفت کند

 

شکست شخصیت را می سازد

 

 

***

 

 

موفقیت این نیست که هرگز اشتباه نکنیم،

 

بلکه این است که یک اشتباه را دوباره تکرار نکنیم.

 

 

***

 

 

اگر می خواهی دیگران تو و توانایی هایت را باور کنند

 

تنها یک راه وجود دارد

 

باید خودت را عمیقا باور داشته باشی.

 

 

***

 

 

بازنده کسی است که در انتظار معجزه می ماند

 

تا کسی از راه برسد و آرزوهایش را برآورده سازد

 

باور کن همه به دنبال رسیدن به آرزوهای خودشان هستند

 

خودت معجزه زندگی خودت باش

 

محدودیت های ذهنی ات را کنار بگذار

 

باورهای صحیح خود را تقویت کن

 

و به سوی موفقیت گام بردار

 

 

***

 

 

آینه چون نقش تو بنمود راست

 

 

خود شکن آیینه شکستن خطاست

 

 

 

معنی :  اگر آینه به درستی عیب و نقص هایت را به تو نشان داد آینه را نشکن بلکه غرورخودت را بشکن و خودت اصلاح کن .