شــــــعــــــر 🖤🙂

11:23 1400/10/10 - دیانا
شــــــعــــــر 🖤🙂

دلتنگ که بشی همه کارای

    بدشو فراموش میکنی! =) 🖤

 

***

 

 

یک‍‌ی‍‌م نی‍‌س‍‌ت ب‍‌گ‍‌ه هروق‍‌ت ن‍‌اراح‍‌ت ش‍‌دی بی‍‌ا ب‍‌ه‍‌م ب‍‌گ‍‌و ت‍‌ا ب‍‌اه‍‌م ن‍‌اراحت ش‍‌ی‍‌م.!

 

 

***

 

 

‏رفتن که همیشه دست تکان دادن نیست و همیشه با خداحافظ گفتن همراه نیست! 

می‌ شود بمانی اما رفته باشی! 

چقدر دورِمان پُر است ، از مانده‌ های رفته ..

مگ نه ؟

 

 

***

 

 

هیچ چیز موندنی نیست......

             

مهربان باش 🖤🖤

 

***

 

 

بیشتر از سنتون بفهمین؛

اما جلوتر از سنتون زندگی نکنید...

یه روز حسرت کودکی،

نوجوانی و جوانیِ زندگی‌ِ

نکرده تون رو می‌خورید...!

 

***

 

 

کاش میشد یکیو بغل کنم الان بعد بهش بگم؛ 

میدونی، میدونی من خیلی خستم، احتیاج دارم ی مدت دور شم از اینجا و ادماش!

 

***

 

 

شده دردی به دلت ریشه کند آب شوی؟!

 

همه شب با غم دلتنگی خود خواب شوی؟

 

 

***

 

میگَن‌قل‍‌ب‌اُستُخ‍‌ون‌ندار‍ہ؛پ‍‌س‌اینا‌چی‍ہ‌کہ‌توش

میشک‍‌َن‍ہ-!'•؟

 

***

 

بِه‌قَلبم‌افتِخارمیکنَم••͜[🤺⃟⃟⃟🏹]

-بازی‌دادِه‌شده

-سوختِه

-شَکستِه

-اَما‌هنوزَم‌کارمیکُنه •͜•

 

***

 

م‍‌اک‍‌ه‌ب‍‌دب‍‌ودیم‌ #ت‍‌مام‌خ‍‌وبا‌ن‌ ب‍‌ه‌ف‍‌دای‍‌ش

و‍فادا‍رب‍‌ودیم‌ #ت‍‌مام‌ن‍‌ام‍‌ردان‌ ب‍‌ه‌ف‍‌دایش🖤

 

***

 

هـــیچـوقـــت نــزار ی پـــســر بـــــــــرای بــار دوم بــگـه نــمـیخــوامتــ.

 

***

 

آخرش این شعرها دست مرا رو می کند

نم نمک دارد به عشقت قلب من خو می‌کند

 

ماهتابا! بگذر از تقصیر این دیوانه که...

رهگذر را هم نگاهت ساده جادو می کند

 

اخم و لبخندت به یک میزان دل از من می برد،شوکران از دست هایت کار دارو می کند

 

گشته ام این روزها از باد هم آواره تر...

هر چه با من می کند آن جعدِ گیسو می کند

 

مرده هم باشم به من جان می‌دهد یک 

بوسه ات چای تلخم را لبانت قند پهلو می کند

 

ساده پابندت شده ای شیر عقل و قلب من...

دام لازم نیست، چشمت صیدِ آهو می کند

 

جان به لب کرده ست فکرِ رفتنت عمری مرا...

قهرمان قصه را هم عشق ترسو می کند

 

آخرش رسوای عالم می کند عشقت مرا...

آخرش این شعرها دست مرا رو می کند

 

***