سلام سلام. من امدم چه خوش امدم. برید ادامه.

پارت 4 فصل 2

پارت 5 فصل 2

پارت 6 فصل 2

پارت 7 فصل 2

پارت تعطیلاتی (میتوانید از این یکی بگذرید ربطی به داستان نداره)

پارت 8 فصل 2

پارت 9 فصل 2

پارت 10 فصل 2

فعلا راستی از پارت 10 به  بعد یه بخشی اضافه شده به اسم طنز اخر پارت. یعنی همون نوشته ها و گفتگو هایی که شخصیت ها توی اول پارت باهم دارند رو میاریم اخر پارت.