سلام بچه ها🖤

 

تروخدا واسه نگین دعا کنید💔😭

 

داره عمل میکنه خطر مرگه💔😭😭😭😭