درمورد رمان انتقام تلخ و شیرین

سلام بچه ها

 

من تصمیم گرفتم رمان انتقام تلخ و شیرین و پاک کنم

 

ولی بجاش دارم رو یه رمان دیگه کار میکنم 

 

اسمشم هست سرنوشت ساز من ❤