شـــــعـــــر 🖤

09:36 1400/11/12 - دیانا

خسته ام

خسته از اجبار

خسته از لبخند اجباری

از حرفهای تکراری

از عادت های اجباری

از روزهای تکراری

از قانون های اجباری

از باید ها و نباید ها

تا کدامین نقطه باید به اجبار و تکرار زندگی کرد

تا کدامین کلام باید به اجبار دهان را بسته نگه داشت

تا کدامین صدا باید سکوت کرد

تا کدامین نگاه باید چشم بست

تا کی سخن باید نگفت...........

چه کسی تعیین می کند تا کجا؟تا کی ؟

او یا ما.......

یا من..........

من....من....من....

من تعیین می کنم

من می خواهم حرف بزنم

من می خواهم لبخند بزنم

من می خواهم فریاد بزنم

من می خواهم زندگی کنم

بله می خواهم زندگی کنم

نه به اجبار

نه به تکرار

به قانون طبیعت

به قانون زندگی

به قانون غریزه

به قانون خودم زندگی کنم

زندگی می کنم و زندگی کردن را یاد می دهم

به همه ی آنهایی که خواستند زندگی اجباری را به من بیاموزند

 

 

***

 

ﺑﺭﻋﻛس ﺗو ﻣﻧ #ﺧﻭﺷﺑﺧﺗﻳ ﺗﻭ ﻣﻳﺧاﻣ•🤍🖇•

 

***

 

قصه نیستم که بگویی

نغمه نیستم که بخوانی

صدا نیستم که بشنوی

یا چیزی چنان که ببینی

یا چیزی چنان که بدانی

من درد مشترکم…

مرا فریاد کن!

 

***

 

برا یه بارم که شده💔

 

زود قضاوت نکنید 🙃🥀

 

و افکارات خرابتونا درست کنید... ••͜!🙂🖤💔

 

 

#دریا💔

 

***

 

+کجایی نیستی؟!

من؟!

یه تیکه دلخوریم که افتادم گوشه یه اتاق!

+ آدمای تنها کجا میرن؟!

-تو خودشون!

+بخند خنده خوبه!

-سلامتی بغضی که با خنده جمش کردیم!

+با آدمای جدید آشنا شو!

-هرچی با آدمای بیشتری آشنا میشم تنهاییم برام با ارزش تر میشه!

+بی حوصلگی نکن!

+انقدر بی حوصلم که دلم میخوام از کنار خودمو پاشم برم بیرون خودمو تنها بزارم !

+تو میتونی دوباره اعتماد کنی!

-بحث اعتماد نیست بخدا جایی برای زخم جدید ندارم!

+تو به قسمت اعتقاد داری؟!

ما که قسمتون نشد! ولی میگن حس قشنگیه به کسی که عاشقشی برسی نه؟ ! 

+از علائم افسردگی خبر داری؟!

از علائم افسردگی این نیست که از خنده های بقیه بفهمی باید بخندی؟!

+زمان؟!

-زمان هیچی رو درست نمیکنه فقط یادت میده با درد زندگی کنی!

+تنهایی یعنی چی؟!

-تنهایی سکانس آخر تمام عاشقانه هاست!

 

***

 

چقدر سخته یاد صداش میفتی.....

تو اوج خندیدنات گریه کنی....

 

🥀🖤💔

 

***

 

کلاغ پر...

مامان بابا که پر...

رو بلندی وایستادم یه حسی بهم میگه بپر!!

 

***

 

یه شبایی هم هستن که اگه رد ندی رد نمیشن! :)