سلام من اصلا هیچ کدومتون رو نمیشناسم

البته از روی اسماتون فهمیدم

من کنجکاو شدماومدم اینجا ببینم چه خبره

بنده یکی از فامیلای دریا و ایشون تصادف کردن

لطفا دعا کنین خوب بشه اصلا وضیعتش خوب نیس