قوانین نویسندگان گل🌺

هر پستی که میزاره عنوان داشته باشه و بی محتوا نباشه(حتمنا عکس یا کلیپ اولش باشه).

نظرات رو تایید کنه و پاسخشون رو حتما بده.

خوش رو خوش اخلاق باشه.

به عرض و طوله و غیره ی عکس کاری نداشته باشه فقط پذیرش رو بزنه.

عکسی که میگذارد مرتب و منظم باشد.

اموزش نویسندگی در بلاگیکس(یک دکمست که در پست ابدیه وبه خودمه)رو کامل مطالعه کنه

قانون جدید:منحرفی در حده بوسه یا اخ زیره دلم درد میکنه چون بلاگیکس وبو فیلتر میکنه

اول هر پست حتما یک عکس تا پست محتوا نباشه(منظور از بی محتوا یعنی پستی که عکس یا فیلم یا کلیپ اولش نباشه )

پست چت نبینم

به هر نویسنده برای خطاهاش دو بار اخطار و بعد حدف میشود

داستان ها حتمااااا حتما در ادامه مطلب به جز در ادامه مطلب ببینم داستان هم در برچسب ها هم در وب حذف میگردد

♥موفق باشید♥