❤مدیر اول: amily❤

🌹نویسنده اول: zahra🌹

🌹نویسنده دوم:Lady dragon🌹

🌹نویسنده سوم:niloofar🌹

🌺پلیس اول:Adrina🌺

🌺پلیس دوم:*******🌺

🌹پشتیبان وب: amily🌹

🎵کد نویس وب:Zahra🎵