بچه هاااا

سلام....

میدونم میخواین کلمو بکنی....

این مدت حس داستان نوشتن ندشتم...

ول به دلیل اینکه نبودم مخام یک رمان تک پارتی مریکت  بدم که ادرینتم هس...

درم روش میفکرم...

هر وق نوشتم میزارم...

فعلا حس داستان های طولانی رو مثه من یک دخترم نرم بعد ادامش مدم...

اگر مخایید بزرم ده تا پسند و پنج تا نظر باید بدید...

با تچکر