در اینترنت سرچ میکنید یو اپلود وارده اولین سایت میشید بر رویه انتخاب فایل میزنید عکسه مده نظر رو انتخاب میکنید بعد شروعه اپلود و لینکه مستقیم یا همون لینکه اولی رو کپی میکنید بعد در قسمته تنظیمات در قسمت پروفایل من در قسمته ادرس عکس وارد میکنید بعد ویرایشه پروفایل من رو میزنید در این صورت شما پروفایل دارید.