سلام

خب اینم یک رمان تک پارتی ببینید جونم دراومد تا نوشتم خدایی نظر ندی پسند نکنی ناراحت میشم چون زحمت کشیدم.

راستی یکجورایی کپیه اسمه فیلمه سینماییش زن بدلی هستش حتما ببینید.

برای ورود و مشاهده ی داستان بکلیک

یعنی به معنای واقعی دهنم سرویس شد.

خدانگهدار تا پارته بعدیه زندگی مرموذ من