سلام

مطمئن نیستما ولی یکی از دوستام بهم خبر داد که 25 یا 24 روز دیگه ساعته 12:30 در یکی از کانال های خارجی قسمته اول فصل 4 میراکلس رو میزارن😄😄

خدا اگه وتقعی باشه من خودکشی میکنم😂

شوخی کرد

امروز پارت نه و هشت رو میدم.

بایی