سلام یک تریلر با زیر نویس فارسی اوردم محشره ببینین

بکلیک

جانه من حتما ببینین خیلی مفهوم داشت و اما یک تئوری هاکماث گفت 15 ساله منتظره این لحظست دقیقا منظورش چه لحظه ایه؟

میتونیم نتیجه بگیریم هاکماث ادمه خیلی خطرناکیه و دنباله یک چیزی میگرده و همین ثابت میکنه امیلی برای کمک به گابریل از طاووس استفاده کرده و مرده نه برای سنتی مانستر ادرین پس ادرین سنتی مانستر نیستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت هوراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا